zaterdag 29 augustus 2009

Jet Bussemaker, PvdA

Jet Bussemaker, werkzaam als staatssecretaris van op het departement Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en behept met verpleging, ouderenbeleid, sport en medisch-ethische vraagstukken. Alhoewel ikzelf een sterke voorkeur had voor de donkere Laetitia Griffith van de VVD, wist mijn hoofdredacteur mij met zachte dwang te verleiden tot het maken van een prent met deze hoogblonde dame in de hoofdrol. Het eerste idee was om Jet af te beelden in een tehuis met bejaarden die letterlijk 'met hun poten in de modder staan' als gevolg van het beleid van Jet. Na wat stoeien met ruimte en compositie bleek al snel dat dit beeld niet helder weergegeven kon worden, en dus koos ik voor een ander thema. En ook meteen een wat feestelijker. Jet op werkbezoek, op een plek "waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan.." omringd door een bende 'ouwe snoeperds'. Ze laat het zich prima welgevallen, die Jet!

Geen opmerkingen: