vrijdag 12 juni 2009

Medy van der Laan, D66


Medy van OCW was tijdens haar staatssecretarisschap verantwoordelijk voor een ambitieus plan om de Publieke Omroep te herstructureren. Programma's als Buitenhof, Nova en Zembla zouden komen te vervallen, net als omroep NPS. Dit plan zorgde voor een stroom van protesten uit de omroepwereld en ging uiteindelijk niet door. Zij verdween van het politieke podium na een breuk van haar partij met het kabinet.

Geen opmerkingen: